Palivové karty GW DIESEL

Palivové karty společnosti GW DIESEL jsou určeny pro smluvní partnery a umožňují bezhotovostní nákup pohonných hmot, AdBlue, maziv, mytí vozidel a zboží čerpacích stanic.

Pro každou palivovou kartu lze individuálně stanovit rozsah zboží a služeb, které lze jejím prostřednictvím platit. Na kartu je možné zároveň nastavit limit objemu čerpání nebo platby.

Zúčtování nákupu prostřednictvím palivových karet GW DIESEL je realizováno formou souhrnné faktury, která je zákazníkovi zasílána v elektronické podobě. Opis faktury a přehled tankování je archivován a je zákazníkovi přístupný na www.jihotrans.cz v sekci čerpací stanice – vstup pro smluvní partnery.

Karty je možné využít na těchto čerpacích stanicích nebo na mycí lince.

V případě zájmu o palivové karty nebo poskytnutí dalších informací nás kontaktujte:

Tomáš Anderle
tel.: +420 389 009 282
gsm: +420 721 850 332
e-mail: tomas.anderle@gwdiesel.cz