O skupině JIHOTRANS

Skupina JIHOTRANS je uskupením dopravních a servisních firem s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy, logistických služeb a opravárenství, která se traduje od roku 1949. V novodobé historii prošla smysluplným a cíleným vývojem od delimitace z bývalého krajského podniku ČSAD v roce 1991, privatizaci a následný rozvoj a rozšíření podnikatelských aktivit.

Po provedené restrukturalizaci v roce 2015 skupinu tvoří tyto společnosti:

GW JIHOTRANS a.s

GW LOGISTICS a.s.

GW BUS a.s

GW DIESEL a.s.

GW TRAIN REGIO a.s.

ČSAD JIHOTRANS a.s.

ČSAD STTRANS a.s.

AUTA BOREK a.s.

TBT SERVIS a.s.

TACHOSERVIS s.r.o.

Jednotlivé společnosti podléhají jednotnému řízení a tvoří proto koncern ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích.

V roce 2001 byl úspěšně dovršen proces privatizace ČSAD Strakonice a došlo k přetransformování státního podniku na akciovou společnost ČSAD STTRANS, kde ČSAD JIHOTRANS vlastní 50% podíl.

K významnému rozvoji společnosti a rozšíření zejména logistických činností došlo odkoupením části společnosti ČSAD České Budějovice a.s. v dubnu 2003. Stávající činnosti se tak rozšířily o mezinárodní přepravu kusových zásilek, sběrnou službu Transportexpres, skladování a celní služby.

ČSAD JIHOTRANS se věnuje tradičním oborům podnikání v dopravě, jako je zejména silniční nákladní doprava tuzemská a mezinárodní, provozování spediční kanceláře, veřejná silniční osobní doprava, **tuzemská a mezinárodní přeprava kusových zásilek, logistika, celní služby a řadě dalších doplňkových služeb.

Jako jedna z prvních dopravních firem v ČR zavedla a certifikovala již v roce 1998 společnost ČSAD JIHOTRANS pro trvalé zvyšování kvality a jakosti poskytovaných služeb systém jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001.

V roce 2002 byl pro zlepšení systémů řízení ve vztahu k životnímu prostředí zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001, v roce 2007 byl certifikován systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000.

  • Základní kapitál společnosti je 130 mil. Kč.
  • Podíl na trhu dopravních služeb v Jihočeském kraji : 31% osobní doprava, 35% nákladní doprava.

Kromě základní lokality v Českých Budějovicích má ČSAD JIHOTRANS samostatné divize v Týně nad Vltavou, Kaplici a Vimperku.

Podnikatelské uskupení JIHOTRANS Group, kde mezi nejvýznamnější patří akciové společnosti ČSAD JIHOTRANS, ČSAD STTRANS, AUTABOREK, GW Train Regio, svým potenciálem, kapacitou a rozsahem poskytovaných služeb je největší dopravce v Jihočeském kraji.

Uskupení disponuje téměř 360 nákladními vozidly, 370 návěsy a přívěsy, kolonou 250 vozidel smluvních dopravců, 200 autobusy a zaměstnává 1 050 pracovníků.

Informace, které by Vás mohly zajímat: