ISO 9001, 14000, 22000

Systémy jakosti, životního prostředí a bezpečnosti potravin:

Společnost ČSAD JIHOTRANS jako jedna z prvních dopravních firem v ČR zavedla již v roce 1997 pro trvalé zvyšování kvality a jakosti poskytovaných služeb systém jakosti podle norem ČSN EN ISO 9002. Tento systém, který zahrnuje mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, spediční služby, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí, vyprošťovací a odtahové služby byl ověřen nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace celosvětového významu IQNet.

Certifikáty a normy:
- ČSAD JIHOTRANS také jako první dopravce v ČR zavedl a certifikoval v roce 2002 pro zlepšení systémů řízení ve vztahu k životnímu prostředí systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:1997
- V roce 2002 byl systém jakosti recertifikován podle norem ČSN EN ISO 9001:2001.
- Na základě provedených ověření certifikačním orgánem byl společnosti udělen certifikát jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikát environmentálního managementu podle norem ČSN EN ISO 14001:2005
- V roce 2005 recertifi­kace podle normy ČSN EN ISO 9001:2001ČSN EN ISO 14001:2005.
- V roce 2007 byla provedena certifikace systému managementu potravin podle ČSN EN ISO 22000:2006.
- V roce 2011 integrovaný systém řízení certifikace procesu Silniční přeprava krmiv pro zvířata podle normy GMP+B4.1.